Uppsats Företagsekonomi - Lagu Itza

5487

Kandidatuppsats i Företagsekonomi

Företagsekonomi C. Innefattar teorikurs, profilkurs och självständigt examensarbete (SH) Mer information. Infoblad om programmet ; Utbildningsplan (till programsida på Södertörns högskola) Kontakta studierektor Joakim Åkesson Företagsekonomi II - metod och uppsats 7,5 hp Metodkursen innebär en genomgång av företagsekonomiska metodfrågor och kursen avslutas med ett mindre uppsatsarbete. B-uppsats på Blekinge Tekniska Högskola 7,5 hp C-uppsats på Linnéuniversitetet i Växjö 15 hp Affärsutvecklare logistik, 40 KY Blekinge Tekniska Högskola Företagsekonomi A (30 hp)-Samhälle, marknad och företagande-Ekonomisk vetenskap och metodlära-Redovisning och beskattning-Ekonomistyrning Företagsekonomi B (30 hp) - Strategisk marknadsföring - Grundläggande organisationsteori - Investering och finansiering - B-uppsats Företagsekonomi C (30 hp) - Marknadsföringsteori Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.

  1. Lena granath läkare
  2. Bure equity stock

Vår blev 74 inklusive innehålls- och källförteckning. De flesta lärare brukar poängtera att det inte är hur lång den är som räknas utan vad som står i den. Sammanfattning Titel: En studie om hur motivationen hos medarbetarna i organisationen påverkas av företagsledningens belöningar Ämne/kurs: Företagsekonomi 61-90, inriktning verksamhetsstyrning och finansiering b-uppsats i statsvetenskap, metod? Utbildning och studier.

B-uppsats i företagsekonomi, 7,5 högskolepoäng (B-level Essay in Business Studies, 7.5 credits) Delkursen syftar till att utveckla studentens vetenskapliga förhållningssätt och förståelse för hur vetenskapliga undersökningar byggs upp och genomförs, liksom de villkor och förutsättningar som präglar dessa arbeten och processer.

Universitetskurs i Sverige – Wikipedia

FE1462 Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi. Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015. Denna kurs är del av kurspaket och går  Uppsatser om FöRETAGSEKONOMI B UPPSATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Pluggar du 1002FE Företagsekonomi B på Södertörns högskola?

Kursplan, Kandidatuppsats i företagsekonomi - Umeå universitet

Eleven återger artikeln innehåll och analyserar sedan undersökningen som artikeln baserats på utifrån en vetenskapsteoretisk analys. B-uppsats i företagsekonomi, 7,5 högskolepoäng (B-level Essay in Business Studies, 7.5 credits) Delkursen syftar till att utveckla studentens vetenskapliga förhållningssätt och förståelse för hur vetenskapliga undersökningar byggs upp och genomförs, liksom de villkor och förutsättningar som präglar dessa arbeten och processer. 2005-04-08 företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet. För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse krävdes en hög grad av primär data.

2019-02-27 Företagsekonomi B-uppsats, 5 p Handledare: Eron Oxing Författare: Sushan Choudhury Daniel Hoffman En ledares egenskaper - en undersökning i Stockholm Katharina Löfgren Sofia Plathán-Nilsson Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: 2016 – Januari Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende påkognitions-, affektions- och beteendemässig attityd. Denna text ger vis allmän information om hur lång en B-uppsats ska vara, hur första sidan ska se ut och betonar vikten av paginering. Vidare visas en innehållsförteckning samt en disposi-tion. Slutligen kommer ett resonemang om hur man hänvisar och sedan presenteras och de-monstreras det system för hänvisningar som ska användas. Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats) (Upphörd 2019-12-31) Kandidatuppsats i Företagsekonomi (C-uppsats på FEK3) (Upphörd 2019-12-31) Kandidatuppsats i Informatik - inriktning management och verksamhetsutveckling; Kandidatuppsats i Informatik - inriktning systemutveckling; Kandidatuppsats i logopedi Företagsekonomi; Företagsekonomi (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Gamla testamentets exegetik; Genetisk vägledning; Genusvetenskap; Geofysik; Geografi; Geografi (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Geovetenskap; Geovetenskap (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Gestaltning i konvergerande medier (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Global miljöhistoria; Grekiska; Handelsrätt; Hebreiska Magister-/Masterprogram i företagsekonomi. Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande, 120 hp. Magisterprogram i arbetsvetenskap.
Byta adress migrationsverket

2014-11-11. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: 2016 – Januari Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende påkognitions Berättigade att söka uppsatspriset är studerande inom företagsekonomi som har författat en uppsats på kandidat, magister eller masternivå där huvudfokus är hållbarhet och företagsetik. Vinnaren tilldelas 25 000 kr. Magister-/Masterprogram i företagsekonomi. Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande, 120 hp. Magisterprogram i arbetsvetenskap.

7,5 hp. Metodkursen innebär en genomgång av företagsekonomiska metodfrågor och kursen avslutas med ett mindre  Arbetet skall ha formen av empirisk problemlösning på teoretisk grund. Se mer information på Handelshögskolans uppsatshemsida. Kursplan. Anmälan och  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Företagsekonomi A + Företagsekonomi B 60 hp, Företagsekonomi C 15 hp eller motsvarande, med undantag för  Uppsatser i företagsekonomi vid Handelshögskolan skrivs av två författare så att A opponerar på B:s uppsats, B opponerar på C som slutligen opponerar på A. Företagsekonomi - masteruppsats.
Gamla nationella prov svenska läsförståelse

Företagsekonomi b-uppsats

B-uppsats i företagsekonomi skriven våren 2000 av Fredrik Sjöstrand vid Linköpings universitet. Arbetstid som orsak till ohälsa i organisationer (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i företagsekonomi skriven våren 2001 av Christina Söderström Wahlman vid Högskolan i Gävle. Företagsekonomi A (30 hp)-Samhälle, marknad och företagande-Ekonomisk vetenskap och metodlära-Redovisning och beskattning-Ekonomistyrning Företagsekonomi B (30 hp) - Strategisk marknadsföring - Grundläggande organisationsteori - Investering och finansiering - B-uppsats Företagsekonomi C (30 hp) - Marknadsföringsteori Har skrivit B-uppsats i företagsekonomi (explorativ undersökning i hur svenska företag rapporterar CSR-arbete) Har skrivit C-uppsats och utforskat crowdfunding på den svenska marknaden med fokus på incitament för förändrat konsumentbeteende. Företagsekonomi (Södertörns Högskola) A-kurs, 30 högskolepoäng B-kurs, 30… Johan Mossö Wendelius, 26, pluggar företagsekonomi med inriktning på marknadsföring på högskolan i Västerås. Häromdagen skulle han tillsammans med sin grupp lämna in ett utkast på deras gemensamma b-uppsats.

Vi som fick klarade oss gjorde den typen av studier. _____ Pluggar du 71150 Företagsekonomi B på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen D-uppsats i Företagsekonomi Framlagd Vt. 2008 Vad innebär CSR? - En studie av hur företag relaterar till begreppet Corporate Social Responsibility Författare: Caroline Andersson Hanna Evers Fredrik Hansson Lissette Wallgren Handledare: Hanna Bellner Jon Bertilsson Företagsekonomi.
Jarfalla skolval

bygghemma linköping
äidin sydän
bästa vinterdäcken fram
mynewsdesk göteborg
stenbolaget arninge telefon
stenbolaget arninge telefon

Kursplan för Kandidatuppsats - Uppsala universitet

I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.