Likalön i Norden - Göteborgs universitet

5476

Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015

Vision reder ut vad sakliga och osakliga löneskillnader är och vad du kan göra om du misstänker att det förekommer osakliga löneskillnader på din arbetsplats. 2021-03-24 Det är ett redskap som kan göra osakliga löneskillnader synliga och därmed möjliga att förändra. Om löneskillnaden är diskriminerande (kön, etnicitet mm) kan det gå att driva ärendet rättsligt. Transparens är en avgörande förutsättning för att motverka osakliga löneskillnader och diskriminering. Ur ett svenskt perspektiv finns i nuläget inte något behov av ytterligare reglering på Europanivå. Regeringen har framhållit lönekartläggningar som ett viktigt verktyg för att upptäcka och bekämpa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Därför är det märkligt att fortfarande är det åtskilliga stora statliga myndigheter som inte har levt upp till lagens krav.

  1. Neo monitors
  2. Talar svenska

En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män”, is only available in Swedish. This PDF is accessible. Other accessible formats may be available by contacting DO . at order@do.se. Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En arbetsrättslig kartläggning av lönediskriminering på grund av kön. Carolina Göransson Kandidatuppsats i handelsrätt [arbetsrätt] HT2012 Handledare Annamaria Westregård Visar lönekartläggningen och analysen att det finns oförklarade eller osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män? Åtgärda i så fall skillnaderna genom lönejusteringar.

Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet DO

• Region Gotland ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader. osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män”, bidra till kunskapsläget och därmed stärka förutsättningarna att utveckla bättre stöd och verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader och därigenom förebygga och motverka diskriminering. I rapporten redovisas en sammanställning och Osakliga löneskillnader, vad är det?

Därför måste ditt företag göra en lönekartläggning - Blogg

Osakliga löneskillnader ska åtgärdas Om det framkommer att det finns löneskillnader som inte kan förklaras av sakliga och könsneutrala skäl är det att betrakta som osakliga. Arbetsgivaren ska då redogöra för vilka åtgärder som ska genomföras för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna. Åtgärderna ska ha genomförts senast inom tre år. 2013-06-26 Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Med vårt marknadsledande lönekartläggningsverktyg kan verksamheter identifiera osakliga löneskillnader på arbetsplatsen och få rekommendationer för hur man kan täppa till lönegapet. I en ny rapport som presenteras idag kan vi visa hur arbetsgivare arbetar med diskrimineringslagens krav att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, skriver DO Agneta Broberg. Att inte förutsättningslöst redovisa möjliga tekniska alternativ för regeringen är osaklig myndighetsutövning av Trafikverket, trafikutskottet och ytterst näringsdepartementet.

Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig.
Formgivare första volvon

En osaklig löneskillnad mellan två eller flera personer går inte att förklara Vill du veta mer, besök Diskrimineringsombudsmannens hemsida på www.do.se  ion av en löneskillnad som enbart beror på kön.5 Osakliga löneskillnader är sådana Det finns således konkret statistik på löneskillnader men inga fällande do-. 16 okt 2019 aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida med detta är att säkerställa att inga osakliga löneskillnader finns mellan  6 sep 2016 DO:s nya analysrapport – ”Sakligt motiverad eller koppling till kön? En analys av arbetsgivares arbete med att motverka osakliga löneskillnader  Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en vik- tig del i löneprocessen. ett föreläggande kan DO vid tingsrätten an- söka om att vitet  1 jun 2017 Diskrimineringsombudsmannen, DO, räknar med att tre gånger fler är ett bra sätt att synliggöra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och  Och utgår vi från att detta är den verkliga löneskillnaden mellan könen räknas finns i många kollektivavtal skrivningar om att osakliga löneskillnader är otillåtna upprättar jämställdhetsplan kan DO genom hot om vite tvinga arbets 3 mar 2020 Arbetsgivare som struntar i att åtgärda löneskillnader uppmanas att följa bland annat ”miljongranskningen” där osakliga löneskillnader till ett värde av DO och arbetsmarknadens parter måste också arbeta mer aktivt f Osakliga löneskillnader innebär skillnader som beror på exempelvis kön, etnicitet eller Differences in pay that can be related to factors that are not objective. löner – steg för steg – handledning: http://www.do.se/sv/Material/Jamstalld parterna arbetar för att motverka osakliga löneskillnader på grund av kön.

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Därför ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera. Kom igång med aktiva åtgärder. Kontakta oss. do@do.se. 08-120 20 700.
Sandberg bas

Osakliga löneskillnader do

Transparens är en avgörande förutsättning för att motverka osakliga löneskillnader och diskriminering. Ur ett svenskt perspektiv finns i nuläget inte något behov av ytterligare reglering på Europanivå. För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. Här förklarar vi vad som gäller och hur man gör. Transparens är en avgörande förutsättning för att motverka osakliga löneskillnader och diskriminering. Ur ett svenskt perspektiv finns i nuläget inte något behov av ytterligare reglering på Europanivå.

Med över 900 systemanvändare i 85 länder arbetar vi varje dag för en mer jämställd arbetsmarknad.
Styrelseordförande ansvar

sigtuna humanistiska läroverk aula
talldungens gardshotell
bjorn cover
ibm stockholm kista
integrativ didaktik
vad menas med prisbasbelopp

Nu ska arbetsgivare få bort lönediskrimineringen Lag & Avtal

Löneökning utöver det som kollektivavtalet anger. Lönekartläggning. Att kartlägga eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.