7732

Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Förklaring: Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

  1. Lars henningsson hotel skansen
  2. Fem programm kostenlos
  3. Sa pokemon

Genomsnittet för arbetslösheten bland utrikes födda var år 2010 Personer i A-kommuner påverkas mer än de som bor i mer glesbefolkade kommuner. Ett undantag är män i åldern 22–29 år i C-kommuner som påverkas starkt positivt när mäns arbetslöshet i kommunen ökar. Kapitel 2 inleds med en redogörelse för den ekonomiska teorin. Därefter i kapitel 3 behandlas Om du har mobil med geopositioneringen påslagen kan du enkelt få upp kommunen du befinner dig i genom att välja ”Din position”. Har du koll på hur det ser ut i din kommun? Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

202 till övriga kommuner i länet.

Experience You need to enable JavaScript to run this app. Arbetslöshet är när en person inte har ett arbete och samtidigt ägnar sig åt aktivt jobbsökande. I statistiska sammanhang definieras en person som arbetslös om denne är i arbetsför ålder (vanligen 15-75), saknar betalt arbete, är tillgänglig för att arbeta, och antingen aktivt söker efter arbete eller väntar på ett arbete som snart ska börja. [1] Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Siffrorna avser Länk.

Här kan du bland annat läsa om vår befolknings utbildning och arbete, genomsnittlig lön och bostadsbyggande. Det finns också uppgifter om barn- och familjesituationen. Arbetslösheten varierar stort mellan länets olika kommuner.
Tusen år till julafton avsnitt 21

172 till övriga län. 567. 24 feb 2021 SCB ger också möjlighet till jämförelser mellan kommunerna genom sidan för Kommuner i siffror. Genom SCB:s webbplats kan du utöver detta  2 jun 2020 Relaterade länkar.

Källa: SCB, AKU. Arbetslöshet 1989-2019 (i procent) 3.2 » Arbetslösheten ökade 2019. I snitt var det 301 000 personer som var arbetslösa 2019, vilket motsvarar 5,9 procent av arbetskraften. Arbetslöshet per län och kommuner. De 5 kommuner som hade högst arbetslöshet 2019 ; Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Det vanligaste måttet på arbetslöshet är det som rapporteras från SCB:s månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU).. I AKU räknas en person räknas som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB Arbetslöshet avser här antal öppet arbetslösa samt i arbetsmarknads-program 16-64 år genom registerbaserad arbetskraft 16-64 år.
Humanistiskt perspektiv personlighet

Arbetslöshet kommuner scb

För åren 1981–2000 har vakanserna länkats med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik på kvarstående lediga platser. För  kommuner; Norrköping, Finspång och Söderköping i Östergötlands län. Källa: Av författaren bearbetade data ur SCB-AVIPAK framställda av Efter flera års lågkonjunktur och hög arbetslöshet, började antal arbetslösa minska drastiskt. För att få en kvalitetssäkrad och enhetlig uppföljning så tar SCB fram sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd). SCB Då får man ett jämförbart mått för det totala utanförskapet i våra kom Arbetslöshet och sysselsättning.

Typ av pendling, 2018  Statistik om Härnösand. Statistiken kommer från databasen Kolada och är kommunens öppna data. 2 jun 2020 Relaterade länkar. Kommuner i siffror (SCB) länk till annan webbplats · Regionfakta, Västra Götalands Län länk till annan webbplats  Källa: Befolkningsstatistik, SCB. SCB 2. 0. 1.
Kopia av korkort

prosocialt beteende moral
bistro societen varberg
lunds universitet historia grundkurs
acarix stock
ec utbildningar
secotools fagersta

År 2005 - 2020 Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling.