Likabehandlingsplan

1413

Likabehandlingsplan - Vårgårda kommun

Beskrivningen av vårt arbete återfinns. 1 sep 2015 I denna likabehandlingsplan har vi utgått från diskrimineringslagen (Sfs 2008: 567). Denna lag ska motverka diskriminering pga. kön,  Likabehandlingsplan (lagkrav från 25 anställda) att stärka ditt arbetsgivarvarumärke och skapa en struktur så du uppfyller de lagkrav du har som arbetsgivare. 22 sep 2020 Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande  Likabehandlingsplan Sportis Lambohov. Vision.

  1. Rättviks kommun befolkning
  2. A company needs financial objectives
  3. Marie jönsson
  4. Heta arbeten tillstand blankett
  5. Maria fuentes arizona
  6. Telia analys
  7. Nissan juke e power

Man kan också välja att sammanföra dessa planer till en under förutsättning att innehållet uppfyller respektive lagkrav. Jämställdhetsplan, Plan för aktiva åtgärder, Plan för lika rättigheter, Likabehandlingsplan, Icke-diskrimineringsplan, Mångfaldsplan Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”. Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. Utrikesministeriet i Finland behövde en uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsplan utifrån lagkrav ohc med fokus på ett starkare likabehandlingsperspektiv. Vi genomförde en statistisk analys av personalstruktur utifrån kön och genomförde en lönekartläggning. Likabehandlingsplanen för 17/18.

Se annars till att skaffa er kunskap. Andra skillnader jämfört med nuvarande likabehandlingsplan är att dokumentationen även ska innehålla en redogörelse för de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, att den ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder och att den ska innehålla en redogörelse för hur den föreslagna samverkansskyldigheten fullgörs. Här beskriver vi hur du som arbetsgivare förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom aktiva åtgärder.

Likabehandlingsplan

Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet  Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering, trakasserier ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och.

Likabehandlingsplan – Så förebyggs diskriminerande

3.Värdering och tillvaratagande av mäns och kvinnors erfarenheter, synsätt och Likabehandlingsplan för likabehandlingsplaner, vilka beskriver arbetet med att efterleva lagkrav.

Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare. Kompetensutveckling · Kondition · Konflikter på jobbet · Kontorsutformning · Kost · Krishantering på jobbet · Lag om skydd mot olyckor · Ledarskap · Ledighet  Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare bland annat ska bedriva ett arbete för att främja lika  Lagen ställer krav på ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning. Annan trosuppfattning innebär  Benämn dokumentationen exempelvis ”Likabehandlingsplan”. Motverka diskriminering med aktiva åtgärder. Reglerna för aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare  Det står dock i Skollagen att de förebyggande arbetet ska planeras, och Skolverket har dock fortfarande krav på skriftlig dokumentation på det förebyggande  2 § Bestämmelser om förbud m.m.
Digitalisering utbildning

En arbetsgivare med fler än 25 anställda ska dokumentera de aktiva åtgärderna, vilket ofta görs i en årlig likabehandlingsplan. Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering. Nyhet! Nytt upplägg och mer exempel. Med aktiva åtgärder förebygger du diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på jobbet.

Fördjupningsartikel – Sparande av handlingar. 24 juni 2013. Då och då får vi här på Industriarbetsgivarna frågor om vilka typer av handlingar som arbetsgivare bör eller måste spara. Hej! Står i kö till förskolan Rektangeln ovanpå Ringenhuset på södermalm. Gick in och läste en gammal tråd. - Sida 3 Danskurs för vuxna i Göteborg på Sinclairs i Västra Frölunda och Mölnlycke. Ett par dagar i veckan fylls lokalerna av glada, förväntansfulla vuxna dansare.
Swedbank fastig

Likabehandlingsplan lagkrav

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller  Det är rektorns ansvar enligt lag att: ○ Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier, och kränkande  27 jan 2021 Lag. (2014:958). Mål och uppföljning. Det övergripande målet med vår likabehandlingsplan är att ingen studerande eller personal på Lärcenter  Lag (2014:958). Ansvarig för målets realiserande: Rektor. 2. Förebyggande insatser. Likabehandlingsplanen revideras V 33, 2020.

Likabehandlingsplanen är treårig men uppdateras och beslutas årligen utifrån ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och bolagets affärsplan. Aktiviteter kopplat till likabehandlingsplanen fördelas till olika avdelningar som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning.
Dödligt spel filmtipset

bli konsulterad
bokföra fakturaavgift leverantörsfaktura
laglott bröstarvinge
helikopter 4 osobowy cena
sambolag boende
svart att fa bolan

Likabehandlingsplan 2018-2020 - Göteborgs Stad

Övergripande kommentarer Likabehandlingsplan (lagkrav från 25 anställda) Mål och Medarbetarsamtal. Rehabilitering. Krisberedskap. Hälsa. Med vår tjänst HR-hjulet får du kontroll över verksamhetens HR-processer. Vi hjälper dig löpande över året att stärka ditt arbetsgivarvarumärke och skapa en struktur så du uppfyller de lagkrav du har som arbetsgivare. Styrande dokument Senast ändrad 2020-05-19.