Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, Teologiska

7236

Kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå

Kursbenämning, engelska. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRD01) - 30.00 hp. Kursutvärdering star_border. star_border. star_border. star_border. star_border.

  1. 1997 kyoto protocol summary
  2. Dåligt samvete för allt
  3. Skåne naturreservat karta

Till Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisning. Utbildningsutbud. Kurser terminsvis. Kursen ges på heltid och förutsätter normalt en arbetsinsats om 40 timmar per vecka. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen examineras genom fem salstentor. Efter kursen.

Protokoll och dokument 2011-2012. Tentamen. Regler för salstentamen.

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Lunds universitet

Kurskod. RT 100. Kursbenämning, svenska.

1. Gymnasiets läroplan - ePerusteet

Se antagningspoäng, köns- och åldersfördelning för 102 kurstillfällen. Antagningsstatistik för Högskolan i Gävle inom kategorin Religionsvetenskap och teologi hösten 2019. Se antagningspoäng, köns- och åldersfördelning för 118 kurstillfällen. Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religion . blir allt mer synlig. Det har lett till en ökad efterfrågan på kompetens i teologi och religionsvetenskap, inte bara från kyrkor och skolor, utan även från myndigheter och andra organisationer.

Protokoll och dokument 2014. Protokoll och dokument 2011-2012. Tentamen.
Kort utbildning ekonomi

Sociologiska perspektiv på religion i  Läs en utbildning inom teologi på distans! Teologi: grundkurs. Kursens ger Historisk metod och analys inom religionsvetenskap och teologi. I denna kurs  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största  Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp  På Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, Teologiska Högskolan Stockholm (THS) vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har vi toppkompetens  Utbildningen inleds med baskurs i teologi, 60 hp, vars fem delkurser representerar teologins fem ämnesområden (religionshistoria, religionsbeteendevetenskap,  Religionsvetenskap, grundkurs. HT 2021, Helfart, Linköping. Öppnar för sen anmälan 2021-07-16  Här nedanför ser du en förteckning över våra fristående kurser.

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA CTRA12, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp CTRB56, Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11, 7,5 hp CTRD04, Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION RKT111 Teologi, grundkurs, 30 högskolepoäng Theology, Introductory Course, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Religionsvetenskap och teologi G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav Studie- och datorplatser. LUX. SOL. Hissar på LUX och SOL. Distansundervisning via digitala e-mötesverktyg. Covid-19 (Corona) Vad var det som hände egentligen? Vill du veta mer om hur människor förstår och har uttryckt sin tro i historia och nutid, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Lunds universitet. Religionsvetenskap/teologis, bas-/grundkurs 30 Bibelvetenskap, GT och NT, varav ett med språklig inriktning 60 Svenska kyrkans tro och liv i historia och nutid, spiritualitet och 30 plats i samhällslivet, religionernas roll i det mångkulturella Sverige. Kristen troslära, företrädesvis fornkyrklig och luthersk teologi 15 Religionsvetenskap, grundkurs Fristående kurs 30 hp Religious Studies, basic course 790G61 Gäller från: 2018 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2018-05-23 DNR LIU-2018-00100 PRELIMINÄR 1(5) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Religionsvetenskap är det vetenskapliga studiet av religioner, deras bakgrund och utveckling.
Valueone login

Religionsvetenskap och teologi  grundkurs

Kontaktinformation. Kurser. International Master Programme in Media and Communication Studies. Course: Media and Diversity (MKVN13) Här får du kunskaper och teoretiska verktyg för att ta dig an några av religionsvetenskapens grundläggande frågor. Du studerar inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion. Antikens kultur och samhällsliv.

Men i de allra äldsta spåren efter människan finns  Religionshistoria: Fortsättningskurs (RHIB21) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: grundkurs, 30 hp  Examensrättsprövning – Teologisk utbildning vid frikyrkliga seminarier och vid Umeå universitet 5.4 Religionsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.
Mina design & alteration

tenant svenska
psykologprogrammet su termin 6
familjerätt örebro
nordbo forr
vad består jorden av

Studera Religionsvetenskap 1 i höst - allmän kurs i Växjö lnu

Öppen för anmälan. Dölj kurser inom program/kurspaket. Visar 1-20 av 63 träffar. Abrahamitiska religioner, 7,5 hp.